El Comú
E-administració/Tràmits
Notícies
Què pots fer
     

TELÈFONS D'INTERÉS

SERVEI URGENT MÈDIC (SUM):

116

BOMBERS:

(+376) 890 900 / 118

POLICIA:

(+376) 872 000 / 110

EQUIP D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA DONA:

181

HOSPITAL NTRA. SENYORA DE MERITXELL:

(+376) 871 000

Pagament
de rebuts
i sancions o Descàrrec

EL COMÚ / SECRETARIA GENERAL

Qualsevol parella pot casar-se a la Sala de Consell d'aquest Comú. Prèviament cal iniciar el tràmit al Registre Civil i omplir la "Sol·licitud de Demanda de Matrimoni Civil" del Comú de Canillo. Mitjançant la web d'aquesta Corporació, , podeu accedir al calendari de casaments on podeu seleccionar la data i hora desitjada per dur a terme l'esdeveniment. Tot seguit haureu d'emplenar el formulari que se us obrirà i enviar-ho. A través de correu electrònic rebreu el qüestionari per preparar la cerimònia. En un termini màxim de 15 dies des de la recepció d'aquest correu haureu de trametre al Comú la següent documentació: - Acord expedit pel Registre Civil - Fotocòpia dels passaports dels contraents i dels testimonis - Proposta persona designada per oficiar el matrimoni civil (Decret adjunt persones facultades per celebrar matrimonis civils) Aquesta documentació l'haureu de trametre mitjançant el correu electrònic o bé aportant-la al servei de tràmits.

PREGUNTES FREQÜENTS

Per tal d'iniciar el tràmit de casament, cal que aneu al Registre Civil d'Andorra (Tel. contacte 809580) per tramitar l'acord pel qual, prèvia documentació que haureu d'aportar, us autoritzarà per poder procedir a la celebració del matrimoni civil.

Sí, tots els ciutadans resideixin o no a la parròquia poden casar-se a Canillo sempre i quan així ho estableixi l'acord del Registre Civil.

Sí, segons ordinacio publicat al Butlletí Oficial de data 18 de gener de 2015 (BOPA núm. 6, Any 2016 de data 20 de gener de 2016) es deleguen les funcions pertinents per a procedir a la celebració de matrimonis civils als Hbles. Membres del Comú de Canillo.

Són els contraents qui determinen el dia i l'hora en que desitgen casar-se, no obstant el Comú (concretament la persona designada pels contraents per celebrar el matrimoni) confirmarà si té disponibilitat i si no hi ha cap altre acte, esdeveniment contret

El casament segueix el següent guió orientatiu: -Benvinguda -Lectura per part dels assistents (opcional) -Lectura dels articles que marca la Llei -Consentiment -Intercanvi d'anells (opcional) -Signatura de les actes

El casament sempre s'oficiarà en la llengua oficial, el català, no obstant a demanda dels contraents es pot alternar dos idiomes diferents en els moments més representatius de la cerimònia.

Segons Decret publicat al Butlletí Oficial de data 9 de juliol de 2014 (BOPA núm. 40, Any 26 de data 9 de juliol de 2014) Article 21bis: Celebració de casaments civils per les autoritats comunals: 1. El fet generador és la celebració de casaments civils per les autoritats comunals. 2. Els imports són els següents: Dies feiners en horari laboral: 20 euros. Dissabtes, diumenges i festius: 80 euros.

Hi trobareu dos accessos: 1. Accés intern: per l?aparcament comunal del Telecabina prenent els ascensors a la 3a planta de l'edifici (assistència persones grans o amb discapacitats) 2. Accés extern: per les escales que condueixin a la plaça del Telecabina, escales mecàniques, fins a la 3ª planta de l'edifici.

Sí, es poden prendre fotografies durant i posterior a la celebració del matrimoni.

Sí, el Comú es fa càrrec de posar música no obstant si es desitja una música en concret s?ha de portar (format CD) el mateix dia de la cerimònia (amb temps) o uns dies abans de la celebració (lliurar al Servei de Tràmits).

Sí, no hi ha cap obstacle per poder llençar arròs, pètals i d'altres elements a la sortida del casament.

En cas que el necessiteu, l'heu de demanar anticipadament abans de la celebració del matrimoni al servei de Tràmits.

Sí, es pot fer el mateix dia de la celebració del matrimoni (previ avís per part dels contraents, per saber a quina hora la floristeria portarà les flors perquè la sala estigui oberta). Les flors van a càrrec dels contraents.

XARXES SOCIALScomucanillo@canillo.ad

Denúncia/Queixa