El Comú
E-administració/Tràmits
Notícies
Què pots fer
     

TELÈFONS D'INTERÉS

SERVEI URGENT MÈDIC (SUM):

116

BOMBERS:

(+376) 890 900 / 118

POLICIA:

(+376) 872 000 / 110

EQUIP D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA DONA:

181

HOSPITAL NTRA. SENYORA DE MERITXELL:

(+376) 871 000

Pagament
de rebuts
i sancions o Descàrrec
29
NOVEMBRE
2023
Comú de Canillo

CANILLO APROVA L'INFORME FAVORABLE AL PARC EÒLIC DE FEDA AL PIC DEL MAIÀ

El Comú de Canillo ha aprovat aquest dimecres en sessió extraordinària l’informe vinculant i favorable a la construcció del parc eòlic projectat per FEDA al Pic de Maià. Es tracta d’un pas fonamental en el procés d’implementació d’aquesta infraestructura de producció d’energia renovable. La corporació comunal ha aprovat aquest informe que valora positivament la construcció del parc eòlic, ja que esdevé un pas imprescindible en la transició energètica al país. De fet, el parc eòlic que FEDA vol construir comptaria amb 10 molins eòlics que permetrien produir aproximadament la meitat de la central hidroelèctrica de FEDA, i per tant esdevindria la segona infraestructura amb més producció d’energia elèctrica del país.

El parc eòlic del Pic de Maià permetria acostar-se als objectius de la Llei d’impuls de la transició energètica i del Canvi Climàtic, que preveu que es produeixi al país, el 2030, el 33% de l’energia elèctrica que es consumeixi. Així doncs, els cònsols de Canillo, Francesc Camp i Marc Casal han expressat el seu compromís amb la transició energètica i el convenciment que una infraestructura com aquesta ha de tenir lloc al Principat per continuar avançant en els reptes de la sostenibilitat.

L’informe vinculant del Comú de Canillo és una fita molt important perquè la conformitat dels dos comuns afectats (Comuns de Canillo i d’Encamp) és imprescindible per poder posar en marxa el projecte. Un cop es tingui l’acord dels dos comuns, FEDA procedirà a fer el projecte per poder iniciar les obres al més aviat possible.

Tancament de comptes tercer trimestre

Durant la sessió d’aquest matí també s’han aprovat els comptes del tercer trimestre d’aquest any. L’administració local tanca provisionalment amb un total 7.649.512 euros de superàvit. Així doncs, els ingressos han estat de 16 milions d’euros que suposen un 73,1% del pressupostat. Quant a les despeses s’han situat en 8,4 milions d’euros, un 82,7% autoritzades i un 38,2% liquidades. Pel que fa a les despeses, el Comú va preveure un import de 20,2 milions d’euros.

En data 30/09 la tresoreria neta del Comú és de 15.587.206,50 euros, sense incloure cap pòlissa. D’aquest import, 1.653.237,14 euros corresponen al fons de Reserva del Comú.

Un dels aspectes en els quals s’ha posat èmfasi amb relació a la salut de les arques comunals és l’adquisició del terreny del Càmping Pla en la qual, i segons ha explicat la consellera de Finances, Begoña Rubio, abans de tancar l’acord, el Comú va efectuar un estudi previ sobre la previsió dels fluxos de tresoreria, i aquesta anàlisi va concloure que amb els pagaments previstos, “no s’esperen tensions de liquiditat i el Comú podrà continuar executant inversions en altres projectes d’interès per a la parròquia”.

Pel que fa a l'endeutament, la previsió per a finals d'any és del 30%, molt per sota del límit del 200% que estableix la llei d'estabilitat pressupostària i fiscal. L'endeutament previst per a finals d'any és de 5,7 milions d'euros.

Un altre dels aspectes tractats ha estat l’aprovació de l’Ordinació de la Funció Pública del Comú de Canillo que permetrà posar en ordre els aspectes de gestió dels recursos humans a partir d’un pla estratègic que incorporarà un inventari de totes les famílies professionals dintre del personal del comú, una descripció i mapa dels llocs de treball, i un pla de formació, entre d’altres.

Adjudicació de 8 projectes

Per la seva part, el Comú ha aprovat vuit projectes d’Obres i Serveis i de Noves Tecnologies per un valor de prop de 2,8 milions d’euros. Es tracta de l’adjudicació de les obres per la construcció d’un tram de la xarxa d’aigua a la carretera de Montaup, la construcció d’un tram de la xarxa de serveis a la mateixa carretera, un tram de la xarxa separativa a Meritxell, els embelliments dels entorns de Casa Federica i del nucli antic del poble de Soldeu (fase 4), la remodelació i millora de la plaça i passos de vianants a Ransol, els treballs de la treta de neu per a les properes dues temporades amb dues prorrogables, i l’adquisició i implementació d’una eina per a l’administració electrònica.

Subvencions bestiar menut

En el marc dels estudis per a l’acompanyament del sector ramader de la parro?quia de Canillo realitzat mitjanc?ant una col·laboracio? entre el Comu? de Canillo i la Chambre d’Agriculture de l’Arie?ge, s’ha fet palesa la necessitat de promoure la prese?ncia i promocio? del bestiar menut a les muntanyes de la parro?quia. La cabana ramadera actual de bestiar menut e?s molt inferior a la que hi havia hagut histo?ricament a la parro?quia i no te? la dimensio? que es considera adequada per a la conservacio? del medi natural. El bestiar menut te? una funcio? molt important en aquest sentit, ja que arriba on no pot fer-ho el bestiar gros de tal manera que ambdo?s es complementen. Per aquest motiu, durant la sessió s’han aprovat les subvencions pel bestiar menut de la parròquia per un import de 21 euros per cap i amb una durada d’un any.

 


Comú de Canillo Arxiu font

XARXES SOCIALScomucanillo@canillo.ad

Denúncia/Queixa.

Política de privacitat

Política de cookies

Condicions d'ús

Comú de Canillo. Tots els drets reservats © 2024