El Comú
E-administració/Tràmits
Notícies
Què pots fer
     

TELÈFONS D'INTERÉS

SERVEI URGENT MÈDIC (SUM):

116

BOMBERS:

(+376) 890 900 / 118

POLICIA:

(+376) 872 000 / 110

EQUIP D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA DONA:

181

HOSPITAL NTRA. SENYORA DE MERITXELL:

(+376) 871 000

Pagament
de rebuts
i sancions o Descàrrec
03
MARÇ
2021
Comú de Canillo

APROVAT EL PRESSUPOST PER 13,9 MILIONS D'EUROS, UN 11,5 MENYS QUE AL 2020

El Comú de Canillo ha aprovat aquest migdia un pressupost de 13,9 milions d'euros, 1,8 milions d'euros menys, el que suposa un reducció de l'11,5% en relació a l'any passat. La corporació que encapçala el cònsol major, Francesc Camp ha presentat un pressupost equilibrat en el qual es preveu que els ingressos satisfacin les despeses, per tant, es planteja amb l'objectiu que el nivell d'endeutament de les arques comunals no incrementi.

Pel que fa la partida d'ingressos cal tenir en compte que la corporació estima una disminució de l'ordre de 4 milions d'euros, un 32% menys, en base als ingressos reals del 2020. El gruix important de transferències que pateixen una reducció a causa de la conjuntura COVID són les que provenen d'ENSISA (un 84% menys). La segona partida que es veu afectada és la relativa als ingressos provinents als impostos de construcció dels que es preveu que disminueixin un 67%. Una altra de les entrades que cau és la que prové de les transferències de Govern que baixen en un 10% segons el liquidat realitzat al 2020.

El nou pressupost compta amb 3,9 milions d'euros per al capítol d'inversions, un 27,7% menys que l'any anterior. Entre les principals inversions destaquen la renovació d'instal·lacions i altres millores al Palau de Gel (1 milió d'euros); diverses partides d'obres i millores en eixamplaments, renovació de carrers, carreteres i camins (2,2 milions); els entorns de la passarel·la tibetana (400.000 euros); el projecte de desplegament wifi en diversos nuclis de població i en punts turístics com el Roc del Quer (85.000 euros); els equipaments per posar en marxa el Museu de la Moto i l'Espai Galobardes (50.000 euros) i la posada en marxa del transport a demanda, l'Uclic (150.000 euros).

Per contribuir a pal·liar els efectes de la situació de crisi sanitària, l'exercici es contempla amb un esforç important en contenció de les despeses de funcionament.

Aquesta baixada se xifra en un 9,8%. Per contra, el departament de Gent Gran i Benestar Social rep una dotació superior a l'exercici anterior, basada en les millores dels programes Vincles i Com a Casa així com la posada en marxa de l'Uclic, el bus a demanda i la futura incorporació d'un vehicle per atendre les necessitats dels diferents usuaris a qui dona resposta el departament. Per la seva part, l'administració comunal destina 300.000 euros en ajudes per a les famílies i empreses que s'hagin vist afectades per la pandèmia.

Pel que fa a l'àrea de dinamització turística i cultura, si bé el pressupost és un dels que es redueix més amb un 28% (-345.000 euros) l'aposta del Comú per potenciar la seva oferta turística continua intacta respecte al principi del mandat, amb el compromís de la finalització del pont tibetà de la Vall del Riu (pressupostada a la comissió de obres i serveis) i la inversió al Palau de Gel (pressupostada a la comissió de finances). El Comú continuarà duent a terme els esdeveniments lúdics i culturals al llarg del any, sempre que l'evolució de la pandèmia ho permeti.

La comissió de Joventut i Esports incrementa el seu pressupost en un 19%, una xifra que s'eleva a 228.000 euros que s'explica amb el nou contracte d'arrendament del Palau de Gel, la renovació de les instal·lacions de l'skatepark i el manteniment de les subvencions als clubs i a les entitats esportives.

El Comú aposta per incrementar la partida de Medi Ambient i Agricultura amb estudis i accions que afavoreixin a la sostenibilitat en els edificis públics i un projecte per garantir el relleu generacional del sector ramader.

 

El pressupost, principals xifres:

  • 13,9 milions d'euros és el pressupost aprovat per a l'exercici econòmic 2021.
  • 3,9 milions d'euros es destinaran a inversió.
  • 7,9 milions d'euros són les previstes per a despeses de funcionament, uns 867.384 euros menys (-9,8%).
  • Obres i Serveis compta amb un pressupost de 3,2 milions d'euros i és un dels departaments que rep una reducció més important respecte l'any passat (-20%).
  • Urbanisme també incorpora un pressupost a la baixa, en concret, un 32% menys. Els estudis i projectes previstos con per exemple el de sostenibilitat de la Vall d'Incles i el de mobilitat s?incorporen al Pla d'Urbanisme que està previst que s'aprovi aquest any.
  • Gent Gran i Benestar Social incrementa la seva partida i es destinaran més recursos per donar resposta a les necessitats del col·lectiu (+76%).
  • Joventut i Esports també augmenta el seu pressupost en un 19% a causa del nou acord d'arrendament del Palau de Gel (240.000 euros anuals).
  • Dinamització Turística i Cultural és una de les comissions més afectades per la retallada amb un 28%, tot i que es continuarà apostant fermament per una agenda rica d'activitats i actes adreçats als ciutadans i als turistes.
  • Medi Ambient i Agricultura dobla el seu pressupost passant de 284.000 euros a 590.000 euros.


Comú de Canillo Arxiu font

XARXES SOCIALScomucanillo@canillo.ad

Denúncia/Queixa.

Política de privacitat

Política de cookies

Condicions d'ús

Comú de Canillo. Tots els drets reservats © 2024