El Comú
E-administració/Tràmits
Notícies
Què pots fer
     

TELÈFONS D'INTERÉS

SERVEI URGENT MÈDIC (SUM):

116

BOMBERS:

(+376) 890 900 / 118

POLICIA:

(+376) 872 000 / 110

EQUIP D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA DONA:

181

HOSPITAL NTRA. SENYORA DE MERITXELL:

(+376) 871 000

Pagament
de rebuts
i sancions o Descàrrec
07
FEBRER
2021
Turisme i Cultura

CANILLO ACTIVA UN CONCURS DE DISFRESSES A INSTAGRAM

BASES DEL CONCURS D'INSTAGRAM DEL CARNAVAL DE CANILLO 2021

LA CREATIVITAT TÉ LLOC A CANILLO

El Comú de Canillo, mitjançant la xarxa social Instagram, posa en marxa el concurs fotogràfic "La creativitat té lloc a Canillo" dins del programa d'actes del carnaval de Canillo 2021. Aquest concurs consisteix en la publicació de fotografies/vídeos de disfresses realitzades a la parròquia, a la xarxa social Instagram. De les fotografies rebudes, mitjançant un jurat físic, s'escolliran 3 imatges guanyadores.

1.- Objecte:

El concurs fotogràfic "La creativitat té lloc a Canillo" consisteix en la publicació de fotografies/vídeos relacionats amb el carnaval, on els usuaris hauran d'etiquetar @canillo_andorra a la publicació que faci amb la seva disfressa, entre les dates especificades a aquestes bases. De totes les fotografies/vídeos etiquetats i publicats a la xarxa Instagram, un jurat triarà les 3 millors imatges guanyadores.

Les fotografies hauran de destacar fotogràficament per la creativitat de la disfressa, l'originalitat, i han d'aparèixer físicament motius identificatius de Canillo.

2.-Durada del concurs:

El concurs s'iniciarà el dia 12 de febrer i finalitzarà el dia 21 de febrer a les 00?h. No s'admetran a concurs fotografies publicades més enllà de l'hora de finalització del concurs.

3.-Forma de participació:

Per participar en el concurs, s'haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d'aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

Els participants hauran de:

- Realitzar una fotografia/vídeo de la seva disfressa, on s'identifiqui geogràficament un punt de la parròquia de Canillo.

-Posar un títol a la fotografia, preferiblement de la disfressa o del lloc concret.

-Etiquetar la fotografia amb la menció @canillo_andorra perquè aparegui a la secció d'etiquetats del perfil del comú (a l'apartat "etiquetar persones" quan es puja la foto), sens perjudici d'altres etiquetes que l'autor de la fotografia vulgui incloure.

-Al comentari, també es pot fer una menció del compte a Instagram de @canillo_andorra, tot i que les fotografies que no portin el comentari no quedaran excloses del concurs.

-Publicar la fotografia a la xarxa Instagram mitjançant el seu usuari. El fet d'etiquetar la fotografia amb l'etiqueta implica el reconeixement, per part de l'autor, que la fotografia conté els requisits i s'accepten les bases del concurs.

Limitació:

No es pot participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació d'aquestes bases.

L'organització es reserva el dret d'utilització de totes les imatges presentades al concurs.

4.-Característiques de les fotografies

L'enviament d'imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que:

Inclou una localització reconeixible a Canillo.

Ha estat feta pel participant i és una obra original seva.

No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.

No té cap contingut negatiu, violent, ofensiu, incendiari o difamatori envers la parròquia o el país.

Ha obtingut les autoritzacions necessàries de les persones que hi puguin aparèixer.

El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge del comú i de la parròquia, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

5.-Premis:

Tres premis: Un val de 200 euros per al primer premi, un val de 100 euros per al segon premi, i un val de 50 euros per al tercer premi, per gastar als establiments de la parròquia.

6.- Condicions de participació:

Persones físiques: podran participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques de 13 anys o més. Les persones que estiguin implicades en la definició i/o preparació d'aquest concurs, podran participar sense optar a premi.

Contingut de l'obra presentada: els participants assumeixen la responsabilitat envers el contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers. Els participants es fan responsables davant de tercers d'haver obtingut els drets d'imatge de les persones que apareixen fotografiades. L'enviament d'una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

Límit de participacions: 2 per usuari.

Característiques de les fotos: no poden ser fotos de grup, només s'accepten fotografies individuals.

Acceptació de les bases: La participació en el concurs suposa l'acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat.

7.- Comitè organitzador i jurat:

El comitè organitzador està format per membres designats pel Comú de Canillo. El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.

8.- Selecció de propostes guanyadores

El comitè organitzador seleccionarà de totes les imatges que compleixin els requisits de participació descrits en aquestes bases i es presentin entre el dia d'inici i el dia de finalització del concurs, la imatge guanyadora.

El comitè organitzador seleccionarà les 3 fotografies guanyadores. La selecció de les imatges guanyadores es farà seguint els criteris de qualitat, exclusivitat de la imatge, valor artístic i il·lustratiu, originalitat, singularitat, creativitat i innovació.

A partir del dia 22 de febrer, l'organització es posarà en contacte amb el guanyador mitjançant el seu perfil a Instagram, deixant un comentari a les obres guanyadores, i/o mitjançant les vies al seu abast i que consideri oportunes.

9.- Protecció de dades

El Comú de Canillo respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Clica al PDF adjunt per a més informació.

 

 

més informació

Comú de Canillo Arxiu font

XARXES SOCIALScomucanillo@canillo.ad

Denúncia/Queixa.

Política de privacitat

Política de cookies

Condicions d'ús

Comú de Canillo. Tots els drets reservats © 2024