El Comú
E-administració/Tràmits
Notícies
Què pots fer
     

TELÈFONS D'INTERÉS

SERVEI URGENT MÈDIC (SUM):

116

BOMBERS:

(+376) 890 900 / 118

POLICIA:

(+376) 872 000 / 110

EQUIP D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA DONA:

181

HOSPITAL NTRA. SENYORA DE MERITXELL:

(+376) 871 000

Pagament
de rebuts
i sancions

ÀREES / FINANCES 1

TANCAMENTS

Balanç de situació

Compte del resultat economicopatrimonial

Liquidació de l'estat d'ingressos

Liquidació de estat de despeses

Liquidació econòmica del pressupost

Total Estructura econòmica

XARXES SOCIALSCONTACTAN'S


Comú de Canillo. Tots els drets reservats © 2019